Kinezyterapia

Kinezyterapia stanowi jedną z metod wykorzystywaną w fizjoterapii. Ponieważ wykorzystuje ruch jako środek leczniczy, bardzo często określana jest mianem gimnastyki leczniczej lub ćwiczeń usprawniających. Kinezyterapia ogólna polega na ćwiczeniu tych części ciała, które nie są dotknięte żadnymi schorzeniami. Pacjent wykonuje więc ćwiczenia ogólnokondycyjne czy ćwiczenia w wodzie. Podczas realizacji ćwiczeń istotne znaczenie ma świadome rozluźnianie mięśni przez pacjenta, by zmniejszyć ich ogólne napięcie. Zajęcia odbywają się pod okiem specjalisty, który czuwa nad prawidłowością wykonywania poszczególnych ćwiczeń.

Z kolei istotą kinezyterapii miejscowej jest bezpośrednie oddziaływanie na chory narząd. Ćwiczenia dobierane są pod kątem funkcjonowania chorego oraz celu, jaki przez terapię chce się osiągnąć.

W przypadku kinezyterapii miejscowej można wymienić między innymi:

 • ćwiczenia bierne – polegają na ruchu określonej części ciała pacjenta; wykonywane przy pomocy fizjoterapeuty lub za pomocą specjalistycznych urządzeń;
 • ćwiczenia czynno-bierne – polegają na ruchu wykonywanym przez terapeutę oraz czynnym rozluźnianiu mięśni przez pacjenta;
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu – polegają na samodzielnym wykonywaniu ruchów w stawach z obciążeniem trenowanej partii ciała;
 • ćwiczenia czynne wolne – polegają na wykonywaniu konkretnych ruchów przez pacjenta pod okiem terapeuty;
 • ćwiczenia czynne z oporem – polegają na wykonywaniu określonych ruchów, których celem jest m.in. przyrost siły, zmniejszenie zaników mięśniowych;
 • ćwiczenia izometryczne – polegają na czynnym napięciu mięśni niepowodującym zmiany długości tego mięśnia.

Głównym celem kinezyterapii jest:

 • przywrócenie bezbolesnych ruchów kończyn oraz kręgosłupa,
 • kontrolowany spadek masy ciała,
 • kształtowanie właściwych nawyków ruchowych,
 • zwiększenie wytrzymałości mięśni,
 • poprawa wydolności organizmu.


I właśnie takich rezultatów można się spodziewać. Regularnie i prawidłowo wykonywane ćwiczenia pozwalają wrócić do pełnej sprawności (lub przynajmniej zwiększyć sprawność) oraz złagodzić wszelkie dolegliwości bólowe związane z poruszaniem się.

Kinezyterapia jest świetną metodą wykorzystywaną w profilaktyce, rehabilitacji czy rekreacji.

Wskazania:

 • choroby i dysfunkcje narządu ruchu
 • bóle kręgosłupa
 • dyskopatia i zwyrodnienia kręgosłupa
 • wady postawy
 • choroby reumatoidalne
 • niektóre schorzenia układu oddechowego
 • terapia świetnie sprawdza się także u pacjentów po udarze mózgu, zabiegach operacyjnych jamy brzusznej, po zawale serca
 • z kinezyterapii mogą skorzystać również kobiety przed porodem
 • złamania tkanki kostnej
 • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych
 • osoby po zawale serca czy udarze mózgu

Przeciwwskazania:

 • ostre stany zapalne stawów
 • stany zapalne tkanek okołostawowych
 • stany zapalne żył
 • temperatura powyżej 38°C
 • złamania, stany pourazowe
 • stany po zwichnięciu
 • naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
 • występowanie bólu podczas ćwiczenia
 • stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
 • ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
 • ogólny ciężki stan pacjenta
 • stan po tomografii komputerowej z kontrastem
 • stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DZIECI
to zajęcia, podczas których wykonywane są specjalne formy ćwiczeń dostosowanych do występujących wad postawy. Zajęcia mają na celu dokładną diagnostykę wady postawy, korekcję wad postawnych i profilaktykę. Taka aktywność ma na celu zarówno profilaktykę, jak i korekcję wad postawy. Prowadzi do zwiększenia siły mięśniowej oraz wydolności organizmu. Jej celem jest również kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy.

Gimnastyka korekcyjna szczególnie jest wskazana dla dzieci z wadami kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa, plecy okrągło wklęsłe), wadami stóp (stopa płasko koślawa, płaskostopie) i wadami kolan (kolana koślawe, szpotawe).

PNF
(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) czyli torowanie nerwowo-mięśniowe.

Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sferach kory mózgowej, w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze.

Wskazania:

 • mózgowe porażenie dziecięce
 • porażenie nerwu twarzowego
 • dysfunkcje i zaburzenia połykania oraz żucia w logopedii – dysfagia
 • stymulacja oddychania
 • wady postawy ciała, skoliozy
 • choroby nerwowo–mięśniowe, np. SMA
 • usprawnianie po urazach, kontuzjach
 • zespoły bólowe
 • choroby o podłożu zwyrodnieniowym
 • rehabilitacja pacjentów po udarach mózgu

Przeciwwskazania:

 • ciężkie stany chorobowe wymagające hospitalizacji
 • ostre stany zapalne
 • gorączka

Plan terapii dostosowywany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i schorzeń pacjenta.

Miejsce wykonywania zabiegów: Centrum Rehabilitacji i Zdrowia – Pensjonat Antałówka – (POZIOM -1) – salka kinezyterapeutyczna.

ZAJĘCIA I ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE


Ćwiczenia ogólnorozwojowe - są to ćwiczenia oddziałujące na cały organizm człowieka. Głównym celem są m.in.: utrzymanie i wzmocnienie siły mięśni, zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach i pełnej długości mięśni, poprawienie krążenia, utrzymanie dobrej czynności układu oddechowego i nerwowego, co sprzyja rozwojowi sprawności ogólnej siły mięśniowej, gibkości, elastyczności, przełamywanie lęku i oporu przed wykonaniem trudniejszych elementów ćwiczeń.

Korzyści jakie możemy uzyskać przy zastosowaniu ćwiczeń ogólnorozwojowych to m.in.: stabilizacja i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie ryzyka zawału serca, zapobieganie zrzeszotnieniu kości (w osteoporozie), wyrównanie poziomu cukru we krwi w cukrzycy typu drugiego, zmniejszenie masy ciała.

 Ćwiczenia odbywają się na sali gimnastycznej wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń:

 • ergometr rowerowy (cykloergometr)
 • piłki do ćwiczeń
 • drabinki rehabilitacyjne (do ćwiczeń ogólnousprawniających oraz gimnastyki korekcyjnej)
 • taśmy Thera-band

Wskazania:

 • choroby i dysfunkcje narządu ruchu
 • bóle kręgosłupa
 • dyskopatia i zwyrodnienia kręgosłupa
 • wady postawy
 • choroby reumatoidalne
 • niektóre schorzenia układu oddechowego
 • złamania tkanki kostnej
 • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych

Przeciwwskazania:

 • ostre stany zapalne stawów
 • stany zapalne tkanek okołostawowych
 • stany zapalne żył
 • temperatura powyżej 38°C
 • złamania, stany pourazowe
 • stany po zwichnięciu
 • naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
 • występowanie bólu podczas ćwiczenia
 • stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
 • ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
 • ogólny ciężki stan pacjenta
 • stan po tomografii komputerowej z kontrastem
 • stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)