Zapraszamy na 14 dniowe Turnusy Rehabilitacyjne do jednego z obiektów Spółki POLSKIE TATRY S.A.

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/12/0001/22